Támogatott lakhatás

A lakóotthon a segített önálló élet színtere. A Down Alapítvány alternatív ellátó-rendszerének részeként eddig három eltérő lakóotthon-típust hozott létre: 3 lakást panelházban, 1 nagy polgári lakást és egy családi házat. Ezek a lakástípusok nagyjából lefedik a magyarországi lehetőségeket és igényeket.

A lakásválasztást személy-specifikusan kell megoldani, aszerint, hogy a kliens milyen közegből jött, milyen családi hagyományokkal és saját tapasztalatokkal rendelkezik. Aki sosem élt családi házban, általában nem élvezi a fűnyírást, a kerti partikat és a ház körüli munkákat.  A fordítottja is igaz lehet, rosszul érzi magát valaki egy panelba zárva, ha mindig kertes házban lakott.

Természetesen a lakás típusát befolyásoló döntés annak a jövőtervező teamnek kell meghoznia, melynek központjában maga a kliens áll. A döntésnek elsősorban az ő akaratát kell tükröznie. Ugyanakkor befolyásolja a döntést a szülő és az érintettek anyagi helyzete, beleértve az Alapítványt is.

A KISCSOPORTOS LAKÓOTTHONBAN felnőtt értelmi fogyatékos emberek élnek. Olyanok, akiknek már meghaltak a szülei, vagy akik felnőtté válva önállóságra vágynak. Ehhez segítségre van szükségük.

A segített önálló élethez a Down Alapítvány szakemberei nyújtanak segítséget: felkészítik a fiatal értelmi fogyatékosokat az önálló életre, lakást, munkát biztosítanak nekik, szabadidős programokban és minden ügyes-bajos dolguk intézésében segítenek. Természetesen a szülők, rokonok, testvérek segítsége és az elfogadó lakókörnyezet is fontos elemei ennek a komplex munkának.

A segítség mértéke a sérült személy képességeitől és önállóságától függ. Van, akinél az szükséges, hogy éjjel-nappal gondozó vagy nevelő legyen vele, van aki csak a pénz beosztásához és fontosabb döntésekhez igényel segítséget.

A Down Alapítvány holland és svéd mintára hozta létre kiscsoportos lakóotthonait. A beköltözőket egy éves tanfolyamon készíti fel, ahol szakemberekkel közösen alakítják ki az értelmi fogyatékos fiatal saját életstratégiáját és maximális önállóságát. Önellátást, háztartási ismereteket, pénzhasználatot tanítunk. Sok esetben szakmatanításra és munkahely biztosításra is sor kerül.

Az értelmi fogyatékos segített önálló életének egyik kritériuma, hogy ne szakítsuk ki a sérült személyt megszokott környezetéből, ne okozzunk törést az életében, saját családjában megszokotthoz életéhez minél hasonlóbb életkörülményeket biztosítsunk, hacsak nincs határozott, attól eltérő elképzelése magának a sérültnek.

A DOWN ALAPÍTVÁNY LAKÓOTTHONAINAK megvalósítását támogatta a Népjóléti, később a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat, a Soros Alapítvány, más alapítványok és szponzorok.

Minden lakásnak működési engedélye van a Fővárosi Közigazgatási Hivataltól. Ez az engedély a feltétele az állami normatív támogatás megkapásának. Az engedély kiadásának tárgyi, személyi és működési feltételei igen szigorúak, melyet évenként ellenőriz az ÁNTSZ, a Közigazgatási Hivatal, a Módszertani Intézet és még egy sor hatóság.

A LAKÓOTTHONOK fenntartása részben állami, normatív jellegű támogatásból, részben szponzori és pályázati támogatásból történik. A lakók is hozzájárulnak a fenntartás költségeihez.