ULWILA színes kották

Az eredeti német oktatatómódszer kottáit tesszük itt közzé

Az alapkurzus (Grundkurs) egyetlen hangból álló, majd két hangot tartalmazó egyszerű daloktól indul, egyre bonyolultabb feladatok elé állítva a zenét tanulókat.

A felsőbb kurzusok már zenekarok számára készültek, "ULWILA nyelven" íródott zenekari partitúrákat tartalmaznak, általában a fő és kisérő szólam valamint az akkord-kíséretek szerepelnek egy-egy partitúrában.

Az ULWILA kottafüzetek között találunk egyet, melyben Heinrich Ullrich, a módszer kifejlesztője magyar népdalokat írt át színes kottára.

 

 

Kapcsolódó kiadványok:
Ullrich és Vető: ULWILA Színeskotta - Tanári kézikönyv zeneoktatáshoz Down Alapítvány Kiadó, Budapest, 1997