Pályázatok és projektek

Pályázatok listája 2018
A 2018-as nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2017
A 2017-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2016
A 2016-os nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2015
A 2015-ös nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2014
A 2014-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2013
A 2013-as nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2012
A 2012-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2011
A 2011-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2010
A 2010-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Foglalkoztatás 2017
Értelmi fogyatékos munkavállalók nyílt munkaerőpiaci integrációja
Testvértáborok- MOL2017
Tréninggel kombinált élménytáborokat tervezünk értelmi fogyatékos gyermeket nevelő családokban élő nem fogyatékos testvérek számára. A program időszaka: 2017.10.01-2018. 07.31.
Könnyen érthető hulladékgazdálkodás
ValueAble - Inkluzív foglalkoztatás a vendéglátóiparban
Alapítványunk 2017-ben csatlakozott a ValueAble európai kezdeményezéshez. A projekt célja, hogy inkluzív foglalkoztatás keretében nemzetközi szinten mozdítsa elő értelmi fogyatékossággal élő személyek elhelyezkedését a nyílt munkaerőpiacon, azon belül is elsősorban a vendéglátóiparban. A projekt Olaszországból indult spanyol és portugál partnerekkel szoros együttműködésben, a cél minél szélesebb körű nemzetközi hálózat kiépítése, amely az esélyegyenlőség gyakorlati bővítésére, kiterjesztésére törekszik.
Fotográfián alapuló művészetterápia
2015. októberében indult a Gyermekgyógyító program keretében a Fotográfián alapuló művészetterápia a MOL és az Új Európa alapítvány támogatásával. 30 résztvevő, többségében Down szindrómás gyermekek, fiatalok vett részt a klubfoglalkozásokon, és a táborban. Július 29.-én egy program záró workshopot tartottunk. A Fotográfián alapuló művészetterápia középsúlyos értelmi fogyatékos ( főként a Down szindrómás) gyermekkel folytatott fototerápián keresztül hivatott bemutatni az alkotás hatékonyságát egy olyan művészeti ág alkalmazásával, mely a modern technika vívmányaképp viszonylag egyszerű, könnyen tanulható technikával tud eredményt produkálni. A fotózás, a fényképek nézegetése, értelmezése, a képek mondandójának felismerése, tartalmuk elemzése, majd egy magasabb szinten már az aktív képkészítés, a saját személyiség kifejezése egy olyan új eszközzel, mely többletet és könnyebbséget jelent a nehezen beszélő, magukat nehezen kifejező, kifejezőeszközökben korlátozott középsúlyos értelmi fogyatékosok eszköztárában.
Mentálisan Akadálymentes Közlekedés FOF2014
Eindult a Down Alapítvány új projektje, mely az értelmi fogyatékos személyek támogatott életviteléhez járul hozzá egy újabb részlettel a "Mentálisan Akadálymentes Közlekedés" témájában (FOF 2014). A projekt célja, hogy felkészítsük fogyatékos ügyfeleinket, a támogatásukban szerepet játszó szakembereket, valamint a közlekedést biztosító szolgáltatókat, az értelmi fogyatékos személyek önálló közlekedésére. A felkészítéseket tréningeken, képzéseken és tanácsadásokon, és utazás gyakorlaton keresztül valósítjuk meg. Az igényeket és problémákat az utazással kapcsolatban elő- felméréssel vizsgáljuk. Ezután csoportos, illetve egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki, majd alkalmazzuk. Az egyéni és csoportos felkészítések gyakorlati megvalósulása után hatásfelmérést végzünk az eredmény felmérése céljából.
INV: Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan
Az INV Projekt középsúlyos, halmozottan sérült és súlyos értelmi fogyatékosok fejlesztését, önálló életre felkészítését végző szociális segítők és foglalkoztatók számára létrehozott támogatói modell. A Projekt weblapja magyarul is olvasható: www.invllp.eu. A modell lényege az, hogy a fogyatékos ügyfelek fejlesztése a gondozásba, illetve a foglalkoztatásba ágyazva folyjék. A módszer egy olyan modellen alapul, melynek alapvetően fontos része az segítő attitűdje. Az fejlesztéshez kötődő attitűd abból az egyenrangú partneri viszonyból következik, mely a segítő és a segítségre szoruló fogyatékos ember között jön létre. Az egyénre szabott hosszú- és középtávú, valamint napi fejlesztési tervekben kitűzött célt apró lépésekre bontva éri el a segítő, foglalkoztató vagy mentor. A támogató szakember a személy fejlődését folyamatosan követi és dokumentálja. Csak ott és csak annyit segít, hogy a fejlődés ne álljon meg, hogy a segített személy átlendüljön az éppen aktuális akadályon. Feladatot a fogyatékos ügyfél helyett nem végez el. Nagyfokú tudatosság és partneri viszony jellemzi ezt a fajta fejlesztést. Ez a modell a segítők, gondozók, patrónusok tudatosságát növelve segít észrevenni a fejlesztési lehetőségeket, felismerni azokat az apró jeleket melyek az előrehaladást mutatják, és megfigyelni nem csak az ügyfél fejlődését, hanem saját hozzáállásukat, az érzések, a gondolatok, az attitűd változásait. Az önmegfigyelés és a reflexió leírásakor elemezhetik saját viselkedésüket az ügyfél—segítő kapcsolatban, így a segítők vagy önállóan vagy szakember, szupervízor segítségével megoldhatják a felmerülő problémákat, megelőzhetik a lassú fejlődés miatti frusztrálódást, a kiégést.
MAK: Mentális akadálymentesítés
Az értelmi fogyatékosok számára kívánatos akadálymentes hivatali ügyintézés és szolgáltatások megvalósítása Magyarországon időszerű és elengedhetetlen feltétele az értelmi fogyatékos és és autista személyek önálló életének. A demonstrációs projekt a jelenlegi helyzet és az igények felmérésétől az oktatáson át a megvalósulásig mutatja be, hogy hogyan lehet ezt megoldani. A tapasztalatok alapján útmutatót és oktatási anyagot dolgoztunk ki az értelmi fogyatékosok, segítőik és a hivatalok/szolgáltatók munkatársai számára. Tesztügyintézések és a hivatali és szolgáltatói munkatársak felkészítő tanfolyamai azt mutatták, hogy a kidolgozott metodika és a tanított attitűd általánosan alkalmazható és egy egyszerű, de fontos lépés lehet a mindenki számára használható szolgáltatások és hivatalok irányába.
KÖSZ program
MOTE Projekt
M.O.TE – ‘Az én véleményem az én szavazatom’ Grundtvig Többoldalú Projekt, az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Élethosszig Tartó Tanulás Program által finanszírozva. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson értelmi fogyatékos személyeknek politikai jogaik gyakorlásához és ahhoz, hogy aktív, a közügyekben résztvevő állampolgárrá váljanak.