Néptánc

2016. 09.

A Zágrábi Gondozóház lakói rendszeres néptánc foglalkozáson vesznek részt.