Munkapszichológiai és munkaalkalmassági felmérés

Fogyatékos emberek munka-alkalmassági vizsgálata

Mottó:

„A munka a láthatóvá tett szeretet. Mert dologtalannak lenni annyi, mint elidegenedni az évszakoktól, és kilépni az élet menetéből, mely méltósággal és büszke alázattal halad a végtelenség felé.”

(Kahlil Gibran: A Munkáról)

A fogyatékos emberek foglalkoztathatóságának több akadálya van. Egyrészt a társadalom „leírta” őket, amikor kiállította róluk a leszázalékolásukra vonatkozó végzést. Másrészt Ők is és családjuk is úgy éli meg, hogy ők örökre „eltartottak” lesznek.

A DOWN Alapítványnál a fogyatékos emberek foglalkoztatását alaposan előkészítjük! Fontosnak tartjuk, hogy olyan munkát biztosítsunk számukra, amiben képességeik fejlődnek, és amiben örömüket lelik.

De vajon kinek, milyen munka a legmegfelelőbb? Milyen pszichológiai módszerekkel tudjuk vizsgálni, az esetleg írni, olvasni, számolni sem tudó, értelmi fogyatékos fiatalt, felnőttet?

Először is elvégeztük a munkatevékenységek pszichológiai elemzését, milyen képességek meglétét feltételezi. Utána összeállítottuk a munka-alkalmasság vizsgálati módszer-együttest, amivel ezeket mérni tudjuk. Elsősorban műszeres pszichológiai vizsgálatokat végzünk: érzékszervi-, figyelem-, reakcióidő-, kéz-tremor, ujj-tremor, szenzomotoros koordináció-, és munkamód vizsgálatokat. A műszeres vizsgálatok előnyei: kevés időt vesznek igénybe, a mérési eredmény objektív, bármikor megismételhető, ezáltal az egyes képességek fejlődése, vagy romlása is kontrollálható.

A munkapszichológiai vizsgálat eredményeként javaslatot tudunk tenni arra, hogy milyen munkatevékenységek felehetnek meg a fogyatékos személynek. Meg tudjuk mondani, hogy mely képességeik fejleszthetők. Prognosztizálni tudjuk a taníthatóságukat és választ kapunk munka-motivációjukra vonatkozóan is.

A pályaorientációs gyakorlatok folyamán a fogyatékos személyeket több munka-tevékenységben is kipróbáljuk. Célunk az, hogy minden egyes fogyatékos embernek megtaláljuk a számára optimális munkatevékenységet. Azt a munkát, amelyben a meglévő képességei fejlődnek, amit szívesen végez. Általában, többféle munkára is alkalmasak!

A munkapszichológiai vizsgálatok és a pályaorientációs gyakorlatok során számos esetben tapasztaltuk, hogy a fogyatékos emberek jelenlegi állapota jobb képet mutat, mint az a diagnózisuk alapján várható volt.

Ezeknél a személyeknél egyéb vizsgálatokat is elvégzünk: a gondolkodási képesség, az intelligencia vizsgálatát, vagy személyiségvizsgálatot, stb. Ezekből, arra kapunk választ, hogy a gondolkodási képessége alkalmassá teszi-e arra, hogy szakmát tanuljon. A személyiségvizsgálat eredménye alapján prognosztizálni tudjuk, hogy képes-e, egy hosszabb-rövidebb szakmai tanfolyam  elvégzésére.

Az így megvalósított pályaorientáció alapján a fogyatékos embereknek esélyük lesz arra, hogy védett munkahelyen, megfelelő munkakörben eredményesen dolgozzanak és néhány év múlva, aki alkalmassá válik rá, akár a nyílt munkaerőpiacon is munkát vállalhasson.

A DOWN Alapítványnál a munkapszichológiai alkalmasság-, és a pályaorientációs vizsgálatokat: JANZSÓ SZILVIA munka-szakpszichológus végzi.

Budapest, 2009