Pályázatok és projektek

Pályázatok listája 2021
A 2021. évi nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2020
A 2020-as nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2019
A 2019-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2018
A 2018-as nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2017
A 2017-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2016
A 2016-os nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2015
A 2015-ös nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2014
A 2014-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2013
A 2013-as nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2012
A 2012-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2011
A 2011-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Pályázatok listája 2010
A 2010-es nyertes pályázatok összefoglaló táblázata.
Munkahelyi inklúzió - pályázatok, projektek
Ezen az oldalon azokat a pályázatainkat, projektjeinket mutatjuk be, amelyek célkitűzése az értelmi fogyatékos munkavállalók nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása.
Foglalkoztatás 2019
Értelmi sérült fiatalok elhelyezkedését elősegítő program
Autonóm élet, támogatott életvitel – lakáshasználat, munkavégzés, szolgáltatások igénybevétele
Az FSZK által támogatott program célja az értelmi fogyatékos felnőttek autonóm életének, támogatott lakhatásának, munka-végzésének tudatos irányítása és a gyakorlati eszköztár fejlesztése. A fogyatékos ügyfelek, az őket támogató szakemberek, az érintett családtagok és a lakókörnyezet, összehangolt felkészítése a beköltözésre, a munkába állásra és az önálló életvitelre. A hivatali ügyintézők és közösségi valamint piaci szolgáltatók megfelelő informálása és együttműködésre hangolása. A módszertani fejlesztések protokollok, és tan-anyagok formájában történő rögzítése, disszeminálása.
#IDoSport Erasmus+ projekt
Az #IDoSport Erasmus+ projekt célja, hogy az értelmi fogyatékos személyek minél önállóbban, minél több lehetőséget igénybe véve sportolhassanak.
Művészet és közösségépítés
Az Open Society Foundations által pályázatot hirdetett Művészet és közösségépítés pályázatra beadott programunkat, miszerint óriás festményeket készítünk integráltan Budapest közterületén, a Civil Szigeten valósítottuk meg.
Foglalkoztatás 2017
Értelmi fogyatékos munkavállalók nyílt munkaerőpiaci integrációja
Testvértáborok- MOL2017
Tréninggel kombinált élménytáborokat tervezünk értelmi fogyatékos gyermeket nevelő családokban élő nem fogyatékos testvérek számára. A program időszaka: 2017.10.01-2018. 07.31.
Könnyen érthető hulladékgazdálkodás
ValueAble - Inkluzív foglalkoztatás a vendéglátóiparban
Alapítványunk 2017-ben csatlakozott a ValueAble európai kezdeményezéshez. A projekt célja, hogy inkluzív foglalkoztatás keretében nemzetközi szinten mozdítsa elő értelmi fogyatékossággal élő személyek elhelyezkedését a nyílt munkaerőpiacon, azon belül is elsősorban a vendéglátóiparban. A projekt 6 ország együttműködésével az esélyegyenlőség gyakorlati bővítésére, kiterjesztésére törekszik.
Fotográfián alapuló művészetterápia
2015. októberében indult a Gyermekgyógyító program keretében a Fotográfián alapuló művészetterápia a MOL és az Új Európa alapítvány támogatásával. 30 résztvevő, többségében Down szindrómás gyermekek, fiatalok vett részt a klubfoglalkozásokon, és a táborban. Július 29.-én egy program záró workshopot tartottunk. A Fotográfián alapuló művészetterápia középsúlyos értelmi fogyatékos ( főként a Down szindrómás) gyermekkel folytatott fototerápián keresztül hivatott bemutatni az alkotás hatékonyságát egy olyan művészeti ág alkalmazásával, mely a modern technika vívmányaképp viszonylag egyszerű, könnyen tanulható technikával tud eredményt produkálni. A fotózás, a fényképek nézegetése, értelmezése, a képek mondandójának felismerése, tartalmuk elemzése, majd egy magasabb szinten már az aktív képkészítés, a saját személyiség kifejezése egy olyan új eszközzel, mely többletet és könnyebbséget jelent a nehezen beszélő, magukat nehezen kifejező, kifejezőeszközökben korlátozott középsúlyos értelmi fogyatékosok eszköztárában.
Mentálisan Akadálymentes Közlekedés
2013-ban indult a Down Alapítvány projektje, mely az értelmi fogyatékos személyek támogatott életviteléhez járul hozzá egy újabb részlettel a "Mentálisan Akadálymentes Közlekedés" témájában (FOF 2014). A projekt célja, hogy felkészítsük fogyatékos ügyfeleinket, a támogatásukban szerepet játszó szakembereket, valamint a közlekedést biztosító szolgáltatókat, az értelmi fogyatékos személyek önálló közlekedésére. A felkészítéseket tréningeken, képzéseken és tanácsadásokon, és utazás gyakorlaton keresztül valósítjuk meg. Az igényeket és problémákat az utazással kapcsolatban elő- felméréssel vizsgáljuk. Ezután csoportos, illetve egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki, majd alkalmazzuk. Az egyéni és csoportos felkészítések gyakorlati megvalósulása után hatásfelmérést végzünk az eredmény felmérése céljából.
INV: Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan
Az INV Projekt középsúlyos, halmozottan sérült és súlyos értelmi fogyatékosok fejlesztését, önálló életre felkészítését végző szociális segítők és foglalkoztatók számára létrehozott támogatói modell. A Projekt weblapja magyarul is olvasható: www.invllp.eu. A modell lényege az, hogy a fogyatékos ügyfelek fejlesztése a gondozásba, illetve a foglalkoztatásba ágyazva folyjék. A módszer egy olyan modellen alapul, melynek alapvetően fontos része az segítő attitűdje. Az fejlesztéshez kötődő attitűd abból az egyenrangú partneri viszonyból következik, mely a segítő és a segítségre szoruló fogyatékos ember között jön létre. Az egyénre szabott hosszú- és középtávú, valamint napi fejlesztési tervekben kitűzött célt apró lépésekre bontva éri el a segítő, foglalkoztató vagy mentor. A támogató szakember a személy fejlődését folyamatosan követi és dokumentálja. Csak ott és csak annyit segít, hogy a fejlődés ne álljon meg, hogy a segített személy átlendüljön az éppen aktuális akadályon. Feladatot a fogyatékos ügyfél helyett nem végez el. Nagyfokú tudatosság és partneri viszony jellemzi ezt a fajta fejlesztést. Ez a modell a segítők, gondozók, patrónusok tudatosságát növelve segít észrevenni a fejlesztési lehetőségeket, felismerni azokat az apró jeleket melyek az előrehaladást mutatják, és megfigyelni nem csak az ügyfél fejlődését, hanem saját hozzáállásukat, az érzések, a gondolatok, az attitűd változásait. Az önmegfigyelés és a reflexió leírásakor elemezhetik saját viselkedésüket az ügyfél—segítő kapcsolatban, így a segítők vagy önállóan vagy szakember, szupervízor segítségével megoldhatják a felmerülő problémákat, megelőzhetik a lassú fejlődés miatti frusztrálódást, a kiégést.
MAK: Mentális akadálymentesítés
Az értelmi fogyatékosok számára kívánatos akadálymentes hivatali ügyintézés és szolgáltatások megvalósítása Magyarországon időszerű és elengedhetetlen feltétele az értelmi fogyatékos és és autista személyek önálló életének. A demonstrációs projekt a jelenlegi helyzet és az igények felmérésétől az oktatáson át a megvalósulásig mutatja be, hogy hogyan lehet ezt megoldani. A tapasztalatok alapján útmutatót és oktatási anyagot dolgoztunk ki az értelmi fogyatékosok, segítőik és a hivatalok/szolgáltatók munkatársai számára. Tesztügyintézések és a hivatali és szolgáltatói munkatársak felkészítő tanfolyamai azt mutatták, hogy a kidolgozott metodika és a tanított attitűd általánosan alkalmazható és egy egyszerű, de fontos lépés lehet a mindenki számára használható szolgáltatások és hivatalok irányába.
KÖSZ program
Virtuális fotográfián alapuló művészetterápia környezet,- és erdővédelmi foglalkozások
A vírushelyzeti korlátozások nemcsak a beltéri, hanem a kültéri programokat, foglalkozásokat is lehetetlenné tették. A korábban kidolgozott és folyamatosan bővülő módszerünk jelentős módosítást igényel. A személyes találkozást és a csoportmunkát, egymás inspirálását nélkülöző jóval személytelenebb interneten keresztül történő virtuális foglalkozásokra kényszerülünk. Ebben a mindenki számára embert próbáló bizonytalan és feszült helyzetben mindinkább szükség van a foglalkozások terápiás hatására. Igyekeztünk a feladatok izgalmasabbá tételére, színesítésére.
MOTE Projekt
M.O.TE – ‘Az én véleményem az én szavazatom’ Grundtvig Többoldalú Projekt, az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Élethosszig Tartó Tanulás Program által finanszírozva. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson értelmi fogyatékos személyeknek politikai jogaik gyakorlásához és ahhoz, hogy aktív, a közügyekben résztvevő állampolgárrá váljanak.
Breaking Barriers and Building Bridges (B4) - Az aktív állampolgárság elősegítése értelmileg akadályozott fiataloknál
Alapítványunk 2020-ban csatlakozott a Breaking Barriers and Buliding Bridges, röviden: B4 projektbe, amelynek célja az értelmileg akadályozott felnőttek globális állampolgáriságával és polgári szerepvállalásával kapcsolatos készségek és képességek fejlesztése, az aktív állampolgárság megélésének elősegítése. A projektben öt ország vesz részt: a spanyol, cseh, olasz és horvát partnerekkel szorosan együttműködve dolgozunk azon, hogy jó minőségű és hasznos szakmai anyagok jöjjenek létre a témában, továbbá egy olyan modern képzési struktúrát alakítsunk ki, amely az oktatók, trénerek, tovább az értelmileg akadályozott felnőttek számára is alkalmazható legyen. Alapítványunk fő feladata a projekt minőségirányítási értékelése.