A Down Alapítvány szolgáltatásai

Gyermekkor
Egy sérült gyermek születése nagy trauma a családnak. Nagy trauma, mert nem vagyunk felkészültek erre a lehetőségre, úgy éljük életünket és tervezzük gyermekeinket, hogy nem vesszük számításba ennek kockázatát, holott ez szinte mindenkire vonatkozik. Megszületik a sérült gyermek és tanácstalanul és kétségbeesetten állunk a helyzet előtt, megoldhatatlan problémának látjuk. Pedig van segítség!
Felnőttkor
A felnőttkor problémái még talán a gyerekkoriaknál is súlyosabbak, megoldatlanabbak. Az értelmi fogyatékos fiatal kikerül az iskola jól ismert és védett világából, hirtelen légüres térbe kerül. A szülők pedig pánikba esnek, nem tudva, hogy az addigi, viszonylag biztonságos iskolai szituáció elmúltával hogyan fog alakulni az életük.
Kortól független szolgáltatások
Bizonyos szolgáltatásaink kortól függetlenek, mind gyermekek, mind felnőttek igénybe vehetik. Ilyenek a tanácsadó szolgáltatásaink, az Átmeneti Otthonok, a Támogató Szolgáltatások, az altatásos fogászati ellátásunk, a szabadidős foglalkozások, a sportprogramok, a nyaralások, a szülői tréningek, a tehetségkutatás és gondozás.
Intézményi szolgáltatások térítési díja
Az intézményi szolgáltatási díjak intézményenként eltérőek és egy évben kétszer korrigálhatóak. A gyakori változások miatt itt a számítás elvét mutatjuk be, valamint tervezett intézményi térítési díjakat. Az aktuális térítési díjak az alapítványi és önkormányzati hozzájárulások mértékétől, valamint a támogatott lakhatásokban az egyéni igénytől függően változhatnak. Az aktuális személyi térítési díjakat minden intézményünk kifüggeszti.
Szolgáltatások díja
A Down Alapítvány Szolgáltató Centrumaiban nyújtott, állami támogatást nem élvező szolgáltatások listáját és árait találhatják meg a melléklet dokumentumban.
Kapcsolódó oldalak: