A INV modellhez kapcsolódó képzések és tréningek

Mit jelent at INV kifejezés?

 • Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan idézetből a láthatatlanra utaló kifejezés.

Kinek szól az INV modell?

 • A modell azokat a szakembereket célozza, akik értelmi fogyatékos személyekkel dolgoznak mint segítő, gondozó, foglalkoztató, oktató, támogató, mentor, stb. 

Miről szól az INV modell?

 • Az INV egy fejlesztő támogató modell, mely a támogató szakember és a támogatott személy kapcsolatát helyezi a középpontba, és ezen a személyes viszonyon keresztül közelíti az értelmi fogyatékos személyekkel végzett munka különböző aspektusait. Lényegi elemei a tudatosság és a partneri viszony, valamint a szakember kiégésének megakadályozása.

Milyen eszközöket alkalmaz az INV modell?

 • Kézikönyv: ismerteti a modellt és példákon keresztül magyarázza meg a a támogató–támogatott viszony lépéseit és fázisait, a kapcsolat lehetséges "ellenségeit". 
 • Útmutató a tréningek megtervezéséhez, levezetéséhez, a tesztelés során szerzett tapasztalat beépítésével. A tréning célja a modell, az új attitűd megértetése a szakemberekkel. A projektben elkészültek a tréningek során használatos eszközök, demonstrációs anyagok, videók (melyeket a fejlesztés során készítettünk).
 • A modell bevezetését hatékonyan segítik a kötelezően használandó önmegfigyelő regiszter és az eseménynapló. Az önmegfigyelő regiszter segítségével a szakember attitűdjének változását követheti mind maga a szakember, mind a tréner vagy coach, aki őt támogatja. A napló a támogatott értelmi fogyatékos személy előrehaladását mutatja nagy felbontásban, ami pozitív visszajelzés a szakembernek.  Mindkét eszköz a szakember tudatosságát hivatott növelni, lehetővé téve mind a saját, mind a támogatott személy fejlődésének tudatos követését.
 • Felmérő eszközök: tesztek, objektív mérések, napi ténykedés megfigyelése
 • Tervezés: egyéni projektek: napi, heti, havi, féléves, éves, életterv
 • A tevékenység ciklikussága
 • Egyéb eszközök: példamesék, videók, vetíthető előadások, értékelő lapok segítik mind a trénereket, mind az értelmi fogyatékosokkal közvetlenül dolgozó szakembereket az INV modell alkalmazásában.

Milyen képzésekre, tréningekre kerül sor?

 • A komplex módszer ismertetése
 • Az egyenrangú kapcsolat elemzése
 • esetmegbeszélő tréningek
 • Egyéni és csoportos szupervízió, az önmegfigyelő regiszterek értékelése
 • A helyes attitűd: személyiségfejlesztő tréning
 • A felmérő és értékelő eszközök használata.

Mikor vannak ilyen képzések?

Folyamatosan indulnak és a már folyó tréningekhez is lehet csatlakozni.

Képzés típusa:
Legközelebbi időpont: 
2016. 01. 01.