Mentális Akadálymentesítés − hivatali ügyintézők és szolgáltatók részére E-000844/2014/D001

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány
Akkreditált képzési programja

MENTÁLIS AKADÁLYMENTESÍTÉS
/Elvek, etika, gyakorlat/

HIVATALI ÜGYINTÉZŐK ÉS SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE

Megszerezhető képesítés:
Mentális akadálymentes ügyintézésre felkészített hivatali ügyintéző Tanúsítvány Oklevél

Képzés helyszíne:
Down Alapítvány, Foglalkoztatási Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi u.15.
vagy
Igény szerint, a megrendelő által biztosított helyszínen

Képzési idő:
10 x 40 perc – egy nap alatt

Képzés formája:
Kiscsoportos képzés, a programhoz szorosan kapcsolódó mikrokörnyezetben

Csoport létszáma:
5 – 12 fő

Képzés feltétele:
Érettségi / középfokú végzettség, részvételi díj befizetése

Képzés díja:
15 000,- Ft/fő

Tankönyv:
Dr.Gruiz Katalin (szerk.): Mentális Akadálymentesítés, /Elvek, Etika, Gyakorlat/, Down Alapítvány, 2009.
Ára: 2500,- Ft  (megvásárolható a képzés helyszínén)

KÉPZÉSI PROGRAM:

A Down Alapítvány gyógypedagógus, pedagógus jogász, pszichológus, szociológus munkatársai közreműködésével kidolgozott képzési program.

I. KÖTELEZŐ TANANYAG – ELMÉLETI TANEGYSÉG

 1. A Down-szindróma és más értelmi fogyatékosságok
 2. A fogyatékosok jogai az ENSZ Egyezmény alapján
 3. Mentális Akadálymentesítés fogalma, elvek, gyakorlat
 4. Az értelmi fogyatékosok felkészítése ügyintézésre
 5. Az ügyintézések tanulságai, statisztikája

II. KÖTELEZŐ TANANYAG – GYAKORLATI TANEGYSÉG

 1. Szituációs gyakorlatok ügyintézésre felkészített fogyatékos ügyfelekkel
 2. Értelmi fogyatékosok hivatali ügyintézésének gyakorlata
 3. Gyakorlati és etikai útmutató

III. VÁLASZTHATÓ – KIEGÉSZÍTŐ TANEGYSÉG

 1. A Down Alapítvány alternatív szolgáltatás-rendszere
 2. Segített önálló élet és lakhatás
 3. A szakképzés és a foglalkoztatás előkészítése a munkapszichológia eszközeivel
 4. Értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek szakképzése
 5. Értelmi fogyatékosok foglalkoztatása
 6. Önálló döntéshozatal
 7. Könnyen érthető ismertető, útmutató, tananyag készítésének szabályai, gyakorlata


A Mentális Akadálymentesítés /MAK/ - Hivatali ügyintézők részére című képzés elsődleges célja felkészíteni a képzésben résztvevőket értelmi fogyatékos ügyfelek fogadására, szolgálatára, az értelmi fogyatékos igényeit is kiszolgáló mentálisan akadálymentesített hivatali környezet kialakítására. Az értelmi fogyatékos ügyfelek fogadására is kompetens hivatali, szolgáltatói ügyintézőket képzünk.

A képzés további célja, hogy elvi, etikai, gyakorlati áttekintést nyújtson az értelmi fogyatékosság jellemzőiről, az értelmi fogyatékos személyek részére szükséges és ésszerű akadálymentesítésről, különös tekintettel az állampolgári jogok gyakorlása és a hivatali ügyintézés területén.

A Mentális Akadálymentesítés képzés felkészíti a hivatalokat, szolgáltatókat, valamint a közvéleményt az értelmi fogyatékosok normalizációjára, társadalmi inklúziójára, az integrációs folyamatban szerepet játszó eszközök és módszerek konkrét példákon történő bemutatásával és megismertetésével.

Kapcsolatfelvétel: 

Down Alapítvány Központi Iroda
1145 Budapest, Amerikai út 14.
Tel: 06-1/363-6353
down [at] downalapitvany.hu

Képzés típusa:
Legközelebbi időpont: 
2016. 01. 20.