FOF2021 Tudástár

A FOF 2021 pályázat két témakörre koncentrált:

1. A gondozó, segítő, támogató munkakörökhöz kötődő elhanyagolás és az abúzus enyhébb formáinak felismerése, tudatosítása. Célunk: a támogató szakemberek és a fogyatékos ügyfél közötti bizalmi kapcsolat javítása.

2. A nőiség és fogyatékosság problémakörébe tartozó hátrányos megkülönböztetés feltárása és kezelése. Célunk: a probléma azonosítása és esetmegbeszélések biztosítása.

A támogató szakemberek hatékony munkájának feltétele a bizalmon alapuló, egyenrangú, partneri kapcsolat az értelmi fogyatékos ügyfelekkel. A támogató szakember a munkája során értő figyelemmel, türelemmel és empátiával viszonyul az ügyfélhez, megfigyeli és meghallgatja az ügyfél igényeit és bátorítja az ügyfelet, hogy ő is kifejezze azokat. Ezzel csökkenthető az elhanyagolás, az önálló életvitel indokolatlan korlátozásának kockázata. A támogató kapcsolat érzelmi biztonságot jelent, alapot arra, hogy az ügyfél jelezze, ha visszaélés éri jelenleg vagy érte korábban.

Összefoglalva célunk a támogató szakemberek tudatosságának fejlesztése, szakmai eszköztárának bővítése, illetve a támogató szakemberek közötti együttműködés javítása, és a rejtett erőforrások kiaknázása volt az értelmi fogyatékos személyeknek nyújtott minőségi szolgáltatások, az elhanyagolás és abúzus minden formájának kizárása érdekében.

 

A FOF2021 pályázat a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósult meg.

Szakmai Anyagok Tudástára
A Down Alapítvány saját továbbá a pályázatok során elkészített, illetve felkutatott szakmai anyagok adatbázisa
FOF2020 Tudástár
A Down Alapítvány által megvalósított FOF2020 projekt célja, hogy előmozdítsa az értelmi fogyatékos személyeket érő abúzus megelőzését, felismerését, illetve az ellene való védekezést felmérések és segédanyagok készítésével, tréningek, esetmegbeszélések biztosításával mind az alapítvány ügyfelei, a segítő szakemberek és a család bevonásával.